ការ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយ សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិទី​៥ ឆ្នាំ​២០២២