ការឃោសនាបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ រាជធានី ខេត្ត​ ក្រុង​ ស្រុក ខណ្ឌ​ អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩