សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ទាំង​​២១ថ្ងៃ​ នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨