លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​តាម​ការិយាល័យ​​បោះ​ឆ្នោត ​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​​ អាណត្តិទី​៤

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778