បញ្ជី​រាយនាម​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិទី​៥ ឆ្នាំ​២០២២

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778