បញ្ជីឈ្មោះទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំង២៥រាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778