លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ដ្រ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០១៣(ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778