លទ្ធផលផ្លូវការ​ នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩(ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778