កម្មវិធី​តុមូល សម្រាប់​គណបក្ស​នយោបាយ​ដែល​បានចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និង​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​ជាផ្លូវការ​ ដោយ គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778