សេចក្ដីជូនដំណឹង ខែ​ធ្នូ​​ ឆ្នាំ​២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778