វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ "ភាពជាអ្នកបម្រើសេវារបស់ គ.ជ.ប គឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោត''

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778