សុន្ទរកថា​ របស់ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រី លធ.ខប និងភាគីពាក់ព័ន្ធ​ ស្ដីពី​ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778