មតិ​របស់ ឯកឧត្ដម គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធ​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨ (ថ្ងៃទី​០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778