ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន គ.ជ.ប ពាក់ព័ន្ធនឹង​​​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៣

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778