ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ គ.ជ.ប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778